Blog prawniczy dla Kierowców

Blog prawniczy, który ma służyć pomocą dla wszystkich kierowców. Bądź z prawem na bieżąco.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Zatrzymanie prawa jazdy, wyrok za jazdę po alkoholu Kierowca, który został przyłapany na jeździe po alkoholu, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą prawa jazdy. Ustawa Kodeks o ruchu drogowym stanowi, że można zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony Read more about Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?[…]

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu

W przypadku zatrzymania kierowcy w związku z naruszeniem art. 178a k.k (prowadzenie pod wpływem alkoholu) policja najczęściej proponuje przyznanie się do winy, argumentując to silnymi i niepodważalnymi argumentami (wynik badania alkomatem). Dobrowolne poddanie się karze jest też najczęstszym sposobem skazania kierowcy (wyrok bez rozprawy sądowej). Nie zawsze jednak dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem Read more about Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu[…]

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem?

Badanie alkomatem jest podstawą do postawienia oskarżeń wobec kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Należy więc mieć pewność, że zostało ono przeprowadzone poprawnie. Wszelkie nieprawidłowości mogą być powodem do podważenie wyniku badania i tym samym obalenia kluczowego dowodu przeciwko kierowcy Podstawa prawna przeprowadzania badań alkomatem Policjanci przeprowadzając kontrole drogowe, muszą działać w granicach i na Read more about Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem?[…]

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień jest skutkiem decyzji administracyjnej starosty. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest często mylone z sądowym zakazem prowadzeniem pojazdów, jednak cofnięcie uprawnień może być skutkiem wydania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (więcej o sądowym zakazie prowadzenia pojazdów przeczytasz tu, Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów). Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami W jakich przypadkach może być Read more about Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami[…]

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest prewencyjnym środkiem karnym opisanym w Kodeksie karnym (art. 39, 42). Często sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest mylony z innym pojęciem prawnym, a mianowicie decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest formą ukarania kierowcy, żeby go orzec, musi odbyć się rozprawa karna, a więc także  wcześniejsze Read more about Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów[…]

Zadzwoń Teraz