Co grozi za potrącenie pieszego?

Co grozi za potrącenie pieszego? W krajach, w których motoryzacja jest wysoko rozwinięta problem wypadków drogowych stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych XX i XXI wieku. Takim państwem jest właśnie Polska. W 2018 roku Policji zgłoszono ponad 31 tysięcy wypadków drogowych (miały one miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu). Do wypadków takich należy zaliczyć również sytuacje, w których dochodzi do potrącenia pieszego. W tym wpisie dowiesz się, jakie konsekwencje prawne grożą za takie potrącenie.

Co grozi za potrącenie pieszego?

Wysokość kary będzie zależna głównie od tego, jakie były okoliczności oraz oczywiście skutki (następstwa) zdarzenia. Naturalnie – najbardziej dotkliwe konsekwencje będą dotyczyły np. tych kierowców, którzy spowodowali wypadek drogowy, wskutek którego pieszy poniósł śmierć, bądź takich, którzy doprowadzili do takiego zdarzenia podczas jazdy pod wpływem środków odurzających lub alkoholu (bądź też zbiegli z miejsca zdarzenia). Takie osoby będą musiały liczyć się z wysoką karą bezwzględnego pozbawienia wolności (kara „więzienia”). Inną konsekwencją, która może spotkać kierowców, którzy dopuścili się potrącenia pieszego, może być (w niektórych przypadkach musi być) zakaz prowadzenia pojazdów. Ten środek karny bardzo często stanowi największą dolegliwość dla sprawców (głównie zawodowych kierowców, bądź takich osób, którym trudno jest wyobrazić sobie życie bez możliwości przemieszczania się własnym autem w roli kierowcy; w skrajnych przypadkach może być orzeczony nawet dożywotnio).

Pomoc prawna dla kierowców
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Konsekwencje prawne

Z przestępstwem potrącenia pieszego będziemy mieli do czynienia, jeżeli czyn sprawcy będzie można zakwalifikować z art. 177 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten brzmi następująco: „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 § 1 (…)”. Przyjmuje się, iż obrażenia ciała, o których mowa powyżej to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Naruszenie czynności narządu ciała wiąże się z naruszeniem ciągłości tkanek ciała osoby w formie zranienia wewnętrznego lub zewnętrznego (np. złamanie kości). Z kolei, rozstrój zdrowia będzie polegał na spowodowaniu zmian o charakterze czynnościowym (może to dotyczyć stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego; będą to np. zaburzenia snu, wymioty itd.). Wobec sprawcy wyżej wymienionego przestępstwa sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat 3.

Potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym

Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą dotyczyć sprawcy wypadku drogowego, wskutek którego potrącony pieszy doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W myśl art. 156 § 1, ciężki uszczerbek na zdrowiu będzie wiązał się np. z:
– pozbawieniem kogoś słuchu, wzroku, zdolności płodzenia, mowy;
– spowodowaniem u niego innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej nieuleczalnej choroby, trwałej choroby psychicznej, czy też trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub zniekształcenia bądź zeszpecenia jego ciała. Spowodowanie takiego wypadku będzie stanowić czyn z art. 177 § 2 k.k. Jest on zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ten sam paragraf odnosi się do sytuacji, w której wskutek takiego zdarzenia pieszy poniesie śmierć. Niewątpliwe żaden kierowca nie chciałby doprowadzić do takiej tragedii. Niestety – potrącenia pieszych ze skutkiem śmiertelnym nie należą w naszym kraju do rzadkości. W takiej sytuacji sprawca bez wątpienia powinien skorzystać z pomocy adwokata. Warto zaznaczyć, iż jeszcze wyższa kara, będzie mogła spotkać sprawców, którzy wyżej opisanych czynów dopuścili się znajdując się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego lub zbiegli z miejsca zdarzenia. Wówczas sąd zastosuje zaostrzenie ustawowego wymiaru kary (w efekcie najwyższy wymiar takiej kary może osiągnąć granice nawet 12 lat pozbawienia wolności – np. wobec nietrzeźwego sprawcy potrącenia pieszego ze skutkiem śmiertelnym).

Etapy postępowania sądowego

Zadaniem sądu w każdej sprawie jest ustalenie stanu faktycznego. W przypadku potrącenia pieszego będzie się to wiązało ze wzięciem pod uwagę wielu aspektów np. opinii biegłego, dowodów materialnych, zeznań ewentualnych świadków zdarzenia, nagrań z wideorejestratorów lub monitoringów. Jak więc widać postępowanie w sprawach o wypadki drogowe może okazać się niezwykle skomplikowane. Warto więc zadbać o rzetelną pomoc profesjonalistów. Nasz zespół adwokatów to gwarancja takiej pomocy na każdy etapie – zarówno przed policją, prokuratorem, jak i sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz