Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Co grozi za potrącenie rowerzysty?. W naszym kraju nierzadko dochodzi do sytuacji, w których zostaje potrącony rowerzysta (np. na przejściu dla pieszych). Często słyszy się dyskusje dotyczące krytyki rowerzystów (zarówno ze strony kierujących samochodami, jak i pieszych). W tym wpisie dowiesz się, jak może zostać zakwalifikowane potrącenie rowerzysty oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi będzie się to wiązało.

Potrącenie rowerzysty przestępstwo czy wykroczenie

Najpierw oczywiście należy rozsądzić, czy kierujący np. samochodem osobowym ponosi winę za takie potrącenie rowerzysty. W sytuacji, gdy np. rowerzysta na przejściu dla pieszych przejeżdża na czerwonym świetle – prawdopodobnie to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za zdarzenie drogowe. Jeżeli, jednak cyklista miał pierwszeństwo – to kierujący samochodem będzie musiał obawiać się o konsekwencje karne.

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Można mówić oczywiście jeszcze o innych konfiguracjach, jednak warto się skupić na sytuacji, w której to kierujący samochodem spowodował określone zdarzenie drogowe. A więc kiedy będzie to wykroczenie, a kiedy przestępstwo? O takiej kwalifikacji będą przesądzały skutki odnoszące się do stanu zdrowia i życia rowerzysty. Jeżeli odniesie on obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (tzw. średni uszczerbek na zdrowiu) – czyn będzie kwalifikowany jako przestępstwo (art. 177 § 1 k.k.). Oczywiście przestępstwo będzie stanowiło również spowodowanie śmierci rowerzysty lub ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu wskutek wypadku drogowego (art. 177 § 2). Ciężki uszczerbek na zdrowiu został zdefiniowany w art. 156 § 1 k.k. Jest to np. pozbawienie człowieka słuchu, mowy, wzroku, spowodowanie u niego innego ciężkiego kalectwa, całkowitej niezdolności do pracy w zawodzie itd. Wnioskując z powyższego, można stwierdzić, iż nie będzie stanowiło przestępstwa (lecz wykroczenie) – spowodowanie zdarzenia drogowego, w którym inna osoba (rowerzysta) odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni.

Potrącenie rowerzysty a kodeks karny

Czyn danej osoby polegający na potrąceniu rowerzysty zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo, jeżeli wypełni on takie oto znamiona: „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (…) powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 §1 (…)” (art 157 §1 – wspomniany już średni uszczerbek na zdrowiu). Jak można wywnioskować z konstrukcji przepisu – samo spowodowanie wypadku zaliczane jest do kategorii przestępstw nieumyślnych, a dochodzi do niego wskutek umyślnego, bądź nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu. A więc – nawet, jeżeli umyślnie naruszymy takie zasady – np. przekroczymy dozwoloną prędkość, to już samo spowodowanie wypadku (np. potrącenie rowerzysty) będzie nieumyślne – jadąc bowiem szybciej, niż zezwalają przepisy, nie mamy przecież zamiaru doprowadzenia do takiego wypadku.

Pomoc prawna dla kierowców
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Konsekwencje prawne

Jeżeli nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo (art. 177 § 1) – będzie nam grozić kara pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei, poważniejsze konsekwencje będą mogły nas spotkać, jeżeli wskutek takiego wypadku rowerzysta poniesie śmierć lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat). Istnieje również możliwość ustawowego zaostrzenia wymiaru kary – np. w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego znajdował się w stanie nietrzeźwości lub zbiegł z miejsca zdarzenia, w którym rowerzysta poniósł śmierć. Wówczas maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności to 12 lat. Do innych konsekwencji prawnych należy zaliczyć środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (w niektórych przypadkach sąd może, a w niektórych musi orzec taki zakaz; może on dotyczyć pojazdów określonego rodzaju lub wszelkich pojazdów mechanicznych; może być orzeczony na czas określony lub nawet dożywotnio – wszystko zależy od okoliczności).

Potrącenie rowerzysty sprawa w sądzie

Jeżeli sprawcy zostanie postawiony zarzut spowodowania przestępstwa z art. 177 § 1 (a więc zagrożonego łagodniejszą karą) – w grę będzie wchodziło (po spełnieniu przesłanek ustawowych) zastosowanie przez sąd instytucji odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) lub warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66 k.k.). Oczywiście, jeżeli potrącony rowerzysta poniesie śmierć lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – użycie takich instytucji nie będzie możliwe (m.in. ze względu na grożący wymiar kary i społeczną szkodliwość czynu). Z kolei, w obu przypadkach możliwe będzie orzeczenie kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności (wynika to z art. 37a k.k.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz