Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień jest skutkiem decyzji administracyjnej starosty. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest często mylone z sądowym zakazem prowadzeniem pojazdów, jednak cofnięcie uprawnień może być skutkiem wydania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (więcej o sądowym zakazie prowadzenia pojazdów przeczytasz tu, Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów).

Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

W jakich przypadkach może być wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdami?
Decyzję o cofnięciu uprawnień na podstawie art. 103 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami wydaje starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) w m.in. w przypadkach:

-stwierdzenia na podstawie orzeczenia sądowego przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,

-stwierdzenia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

-ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny,

-popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

-orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;

Jedną z przyczyn cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami  jest wydanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, te dwa rozwiązania mogą wystąpić łącznie, ale również oddzielnie, niezależnie od siebie.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Jak przywrócić cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami?

Przede wszystkim uprawnienia mogą być przywrócone, jeśli ustały przyczyny powodujące jego cofnięcie. Żeby odzyskać prawo jazdy, należy złożyć wniosek do organu, który zastosował cofnięcie uprawnień. Jeśli okres cofnięcia nie przekroczył jednego roku, to proces odzyskiwania prawa uprawnień jest szybszy: należy złożyć wniosek i uiścić opłatę, jeśli natomiast okres cofnięcia przekroczył rok, należy ponownie uzyskać profil kandydata na kierowcę i ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Jeśli cofnięcie uprawnień nastąpiło po przedstawieniu decyzji o istnieniu przeciwwskazań medycznych do kierowania pojazdami, to żeby odzyskać w ten sposób cofnięte uprawnienia, kierowca musi przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań. Jeśli istnienie przeciwwskazań stwierdził Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, to brak przeciwwskazań musi także stwierdzić taka jednostka (nie można zmienić lekarza lub ośrodka badającego licząc na inną, pozytywną opinię).

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów a cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o zakazie prowadzenia pojazdów, starosta otrzymuje odpis wyroku i na tej podstawie wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Jeśli sądowy zakaz był efektem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego to starosta także wydaje decyzję o skierowanie kierującego na kurs dotyczący problematyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej (kurs jest płatny, kończy się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie). Starosta przed wydaniem decyzji administracyjnej o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami kierowcy wobec którego orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, sprawdza także, czy nie ma innych przesłanek uniemożliwiających przywrócenie cofniętego prawa jazdy (lista przykładowych przesłanek znajduje się wyżej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz