Czym grozi potrącenie pieszego, rowerzysty

Potrącenie pieszego lub rowerzysty może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla ofiary, jak i sprawcy. W tym artykule omówimy konsekwencje prawne związane z potrąceniem pieszego lub rowerzysty oraz jakie obowiązki spoczywają na kierowcy w takiej sytuacji.

 1. Odpowiedzialność karna za potrącenie pieszego, rowerzysty
  Jeśli kierowca potrąci pieszego lub rowerzystę, może ponieść odpowiedzialność karną, która zależy od okoliczności zdarzenia oraz stopnia winy. Przykładowe konsekwencje prawne to:
 • wykroczenie (np. nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu) – mandat karny, punkty karne, czasowe zatrzymanie prawa jazdy,
 • przestępstwo (np. spowodowanie wypadku drogowego z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią) – kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności.
 1. Odpowiedzialność cywilna za potrącenie pieszego, rowerzysty
  Kierowca, który potrącił pieszego lub rowerzystę, może ponieść również odpowiedzialność cywilną, która obejmuje:
 • obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej ofierze (np. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia, utracone zarobki, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę),
 • odpowiedzialność za szkody majątkowe (np. koszty naprawy roweru lub innych przedmiotów zniszczonych w wyniku zdarzenia).
 1. Obowiązki kierowcy po potrąceniu pieszego, rowerzysty
  W sytuacji potrącenia pieszego lub rowerzysty, kierowca ma obowiązek:
 • zatrzymać się i udzielić pomocy poszkodowanemu, jeśli jest to potrzebne,
 • wezwać pomoc medyczną oraz policję, jeśli zdarzenie spowodowało uszkodzenie ciała, zagrożenie życia lub śmierć,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz sporządzić oświadczenie o zdarzeniu.

Potrącenie pieszego lub rowerzysty może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego. W zależności od okoliczności zdarzenia, kierowca może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo, a także być zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej ofierze. Po potrąceniu pieszego lub rowerzysty, kierowca ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu, wezwać pomoc medyczną oraz policję, a także zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Warto pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu pieszych i rowerzystów, aby uniknąć tego rodzaju zdarzeń i związanych z nimi negatywnych konsekwencji prawnych.

Powiązane artykuły

Back to top button