Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem?

Badanie alkomatem jest podstawą do postawienia oskarżeń wobec kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Należy więc mieć pewność, że zostało ono przeprowadzone poprawnie. Wszelkie nieprawidłowości mogą być powodem do podważenie wyniku badania i tym samym obalenia kluczowego dowodu przeciwko kierowcy

Podstawa prawna przeprowadzania badań alkomatem

Policjanci przeprowadzając kontrole drogowe, muszą działać w granicach i na podstawie prawa. Wykonując czynności służbowe, policjanci nie mogą naruszać przepisów. Kontrola trzeźwości musi być zgodna z następującymi aktami prawnymi:

-Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

-Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

-jak również z Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Wszelkie uchybienia w zastosowaniu powyższych przepisów może być podstawą do podważenia wyniku badania.

Badanie trzeźwości- krok po kroku

Dla wszystkich tych, którzy nie chcą zapoznać się z lekturą powyższych aktów prawnych, przygotowaliśmy najważniejsze informacje na temat kontroli drogowej i badania trzeźwości.

Pierwsze badania może być wykonane analizatorem oddechu (wyposażonym w detektor półprzewodnikowy), wynik pokaże, czy w organizmie kierowcy znajduje się alkohol (analiza ilościowo-orientacyjna). W razie jego wykrycia przeprowadza się badania z użyciem dokładniejszych urządzeń (urządzenie działające na zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni lub urządzenie działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu).  Wynik badania przeprowadzonego urządzeniami typu alkometr, Alkosensor IV, Alkotest 7410 mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Po pierwszym pomiarze wyżej opisanymi urządzeniami wskazującymi poziom alkoholu w organizmie należy przeprowadzić kolejne badanie. Kolejny pomiar powinien być przeprowadzony niezwłocznie, jeśli pierwszy pomiar był przeprowadzony za pomocą urządzenia działającego na zasadzie spektrometrii w podczerwieni lub po upływie 15 minut, jeśli pierwsze badanie przeprowadzono urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Co w przypadku dwóch różnych wyników pomiaru?

Jeśli pierwsze badanie pokaże wynik równego lub większego od 0,1 mg/litr, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/litr, należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/litr, nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

W jakich przypadkach przeprowadza się badanie krwi?

-kierowca odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi.

-kierowca, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi,

-stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym,

-istnieją przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego wynikające ze stanu zdrowia badanego.

Protokół  przeprowadzonego badania.

Protokół z badania wykonuje się obligatoryjnie, w przypadkach gdy:

-żąda tego badana osoba – policja musi ją o tym pouczyć,

-kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym lub gdy w wypadku został ktoś poważnie ranny,

-istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez kierującego,

-uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu,

-w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie.

Pomoc adwokata

Podczas kontroli drogowej, gdy stwierdzono obecność alkoholu w organizmie kierowcy, warto już na tym etapie skontaktować się z adwokatem. Proszę także pamiętać, że w przypadku dalszego postępowania, poza pomiarem alkoholu, kolejnym dowodem w sprawie będzie zeznanie funkcjonariusza policji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz