Jak powinno wyglądać prawidłowo wykonane badanie alkomatem

Badanie alkomatem to powszechna metoda ustalania zawartości alkoholu w organizmie kierującego pojazdem. Aby wynik badania był wiarygodny i dokładny, należy przestrzegać określonych procedur i zasad. W tym artykule przyjrzymy się, jak powinno wyglądać prawidłowo wykonane badanie alkomatem oraz jakie są jego wymagania.

 1. Wybór odpowiedniego alkomatu
  Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego alkomatu, który spełnia wymagane normy i standardy. Alkomat powinien być:
 • zatwierdzony przez odpowiednie instytucje (np. Inspekcja Transportu Drogowego),
 • regularnie kalibrowany, co zapewnia dokładność pomiarów,
 • wyposażony w jednorazowe ustniki, aby zachować higienę badania.
 1. Czas oczekiwania przed badaniem
  Przed przeprowadzeniem badania alkomatem, osoba badana powinna odczekać co najmniej 15-20 minut od ostatniego spożycia alkoholu, jedzenia, palenia papierosów czy używania środków do ust. Oczekiwanie jest konieczne, aby uniknąć fałszywie wysokich wyników pomiarów spowodowanych resztkami alkoholu w jamie ustnej.
 2. Przeprowadzenie badania alkomatem
  Przeprowadzenie badania alkomatem powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz procedurą obowiązującą w danej jednostce kontrolującej. Prawidłowo wykonane badanie alkomatem powinno przebiegać następująco:
 • sprawdzenie, czy alkomat jest gotowy do pracy (naładowany, wyświetlacz wskazuje, że urządzenie jest gotowe do pomiaru),
 • umieszczenie jednorazowego ustnika na alkomacie,
 • poproszenie osoby badanej o wzięcie głębokiego oddechu, a następnie dmuchnięcie powietrza przez ustnik z siłą i czasem zgodnym z instrukcją urządzenia,
 • odczytanie wyniku na wyświetlaczu alkomatu i przekazanie informacji o wyniku osobie badanej,
 • ewentualnie wykonanie drugiego badania, jeśli pierwszy wynik był niejednoznaczny lub istnieją wątpliwości co do jego poprawności.
 1. Dokumentacja wyników badania
  Wyniki badania alkomatem powinny być odpowiednio udokumentowane przez funkcjonariusza prowadzącego kontrolę. W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku, funkcjonariusz może sporządzić notatkę służbową lub protokół z badania, w którym zostaną odnotowane istotne informacje, takie jak:
  • data i miejsce przeprowadzenia badania,
  • dane personalne osoby badanej,
  • wynik badania alkomatem (ilość promili alkoholu we krwi),
  • opis sytuacji, w której doszło do kontroli (np. w przypadku zatrzymania kierującego),
  • informacje dotyczące ewentualnych dalszych czynności, takich jak zabezpieczenie dowodów, zatrzymanie prawa jazdy czy przekazanie sprawy do sądu.
 2. Prawo do powtórzenia badania
  W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania alkomatem, osoba badana ma prawo zażądać powtórzenia badania innym alkomatem lub przeprowadzenia badania krwi w celu potwierdzenia wyniku. Taki wniosek należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu wyniku badania alkomatem, aby zapewnić jego wiarygodność.
 3. Prawo do odmowy badania alkomatem
  Osoba badana ma również prawo odmówić poddania się badaniu alkomatem. Warto jednak zwrócić uwagę, że odmowa badania może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy, nałożeniem kary pieniężnej, a nawet skierowaniem sprawy do sądu. W takim przypadku, aby ustalić zawartość alkoholu w organizmie, może być wymagane wykonanie badania krwi.

Prawidłowo wykonane badanie alkomatem to istotny element kontroli trzeźwości kierujących pojazdami. Ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur, korzystanie z odpowiedniego sprzętu oraz przestrzeganie zasad higieny. Osoba badana ma prawo do powtórzenia badania lub odmowy poddania się badaniu, jednak może to wiązać się z dalszymi konsekwencjami prawnymi. Aby uniknąć problemów związanych z jazdą pod wpływem alkoholu, najlepiej zdecydować się na korzystanie z innych środków transportu po spożyciu alkoholu.

Powiązane artykuły

Back to top button