13 lutego 2019

Jazda po alkoholu oraz artykuł 178a kk

Art. 178a Kodeksu karnego

Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego jest same w sobie czynem noszącym znamiona przestępstwa, niezależnie od tego, czy kierujący jechał prawidłowo, czy nagminnie łamał przepisy. Nieistotne jest, czy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków wywołała jakieś materialne skutki, sam fakt kierowania w takim stanie jest czynem karalnym.

Czy jazda po alkoholu to przestępstwo, czy wykroczenie?

Osobie zatrzymanej za jazdę pod wpływem alkoholu może zostać postawiony zarzut popełnienia przestępstwa albo wykroczenia (art. 178a Kodeksu karnego albo art. 87 Kodeksu wykroczeń) w zależności od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu.

Art 178a k.k brzmi następująco:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 sprowadzenie katastrofy w ruchu, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, art. 177 spowodowanie wypadku w ruchu lub art. 355 spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Kary dla kierowców na tzw. podwójnym gazie

Przytoczony fragment zawiera opis konsekwencji prawnych stosowanych wobec kierowcy pod wpływem alkoholu. W przypadku wykroczenia przewidziane kary to kara aresztu, grzywny, w przypadku przestępstwa: kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów. Artykuł ten reguluje też sytuację kierujących, którzy już wcześniej zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za ten sam czyn, kary stosowane w takim przypadku są bardziej dotkliwe i surowe.

Czy każdy pojazd na drodze to pojazd mechaniczny?

Nie każdy pojazd na drodze to pojazd mechaniczny. Zgodnie z definicją pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd wprawiany w ruch poprzez umieszczony na nim silnik, a więc taki, który z racji swojej konstrukcji jest poruszany siłą mechaniczną pochodzącą z silnika.

Pojazdami mechanicznymi są (przykładowo): samochody, maszyny rolnicze, wózki widłowe, motocykle, skutery (niezależnie od pojemności skokowej silnika), tramwaje, samoloty, motorówki.

Pojazdami niemechanicznymi są (przykładowo): rowery oraz hulajnogi.

Za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu, niezależnie od stężenia alkoholu, Sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże może orzec zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych. Prowadzenie pojazdu nie mechanicznego pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie.

Czym jest prowadzenie pojazdu?

Za prowadzenie pojazdu uznaje się wprawienie go w ruch i utrzymywanie w ruchu przy użyciu właściwego mechanizmu (silnika). Samo popychanie pojazdu lub podtrzymywanie roweru przez pieszego idącego obok nie jest prowadzeniem pojazdu.

Jazda po alkoholu jako przestępstwo umyślne

„Przestępstwem umyślnym zgodnie z definicją zawartą w treści przepisu art. 9 § 1 Kodeksu karnego jest czyn popełniony wówczas, gdy sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest  chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.”

Ze względu na rodzaj winy przestępstwa dzielimy na umyślne i nieumyślne. Jazda po alkoholu jest przestępstwem umyślnym. Uznaje się, że kierowca wsiadając za kółko pod wpływem alkoholu, godzi się na popełnienie przestępstwa, nieważne czy pomysł jazdy samochodem w takim stanie pojawił się przed wypiciem alkoholu, czy już po jego spożyciu.

Warto przeczytać:

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy

Kary dla pijanych kierowców 2019

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Spowodowanie kolizji po alkoholu.

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi.

# Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Zadzwoń Teraz