16 kwietnia 2019

Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Ze statystyk i relacji kierowców wynika, że Policja i prokuratura na etapie przesłuchania proponują większości kierowców, którzy jechali po alkoholu dobrowolne poddanie się karze. Wielu kierowców zastanawia się na korzyściami wynikającymi z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Dobrowolne poddanie się karze – na czym polega

Instytucja warunkowego poddania się karze opisana jest w Kodeksie postępowania karnego.

Przepisy mówią, że jest ona dopuszczalna w przypadku gdy wina nie budzi wątpliwości.

Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności (…).

Nie należy podejmować decyzji pochopnie, można przed podjęciem decyzji skonsultować się z adwokatem.

Dobrowolne poddanie się karze jazda po alkoholu – korzyści

Zgadzając się na to rozwiązanie oskarżony unika stresu związanego z rozprawą sądową, godzi się tym samym, na zaproponowany wymiar kary. Postępowanie jest krótsze, mniej skomplikowane, świadkowie nie są przesłuchiwani, pokrzywdzony nie musi wyrazić zgody na takie rozwiązanie. Wyrok szybko się uprawomacnia.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu – czy warto?

Przez wielu kierowców ta instytucja traktowana jest jak dobrodziejstwo, ale należy pamiętać, że nie w każdym przypadku jest opłacalna. Godząc się na dobrowolne poddanie się karze, rezygnujemy z walki o niższy wymiar kary. Najlepiej przeanalizować okoliczności towarzyszące takiemu zdarzeniu drogowemu, zawartość alkoholu we krwi, miejsce zdarzenia, ocenić zagrożenie, jakie stanowił kierowca, poruszając się po drodze publicznej. Zanim zgodzisz się na propozycję prokuratora, skonsultuj się z adwokatem. Sprawdź także jakie kary są przewidziane za dany czyn, może się okazać, że prokurator proponuje najwyższy z możliwych, przewidzianych kar. W takim przypadku należy rozważyć odrzucenie takiej propozycji lub negocjowanie zaproponowanego wymiaru kary.

Przy niewielkim przekroczeniu dopuszczalnych limitów, w wielu przypadkach adwokat odradzi dobrowolne poddanie się karze, a może jednak doradzić wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania.

Dobrowolne poddanie się karze – procedura

Jeśli prokurator wystąpi z propozycją dobrowolnego poddania się karze, to wtedy występuje nie z aktem oskarżenia, a z wnioskiem do sądu o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu sądowym,  i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub środków karnych.

Prokurator będzie dążył do obciążenia oskarżonego kosztami postępowania- jest to dodatkowy element kary.

Można także samodzielnie wnioskować do sądu o dobrowolne poddanie się karze, nawet jeśli przy przesłuchaniu odmówiliśmy (ostatecznym terminem jest zakończenie pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej). Jednym z warunków uwzględnienia takiego wniosku jest przychylność prokuratora, na rozprawie można z prokuratorem można ustalić wymiar kary. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Należy przyznać się do winy. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest przesłuchanie oskarżonego na rozprawie głównej. Jeśli strona zmieniła zdanie po wydaniu wyroku, może złożyć apelację, ale nie można w niej powoływać się na niewspółmierność kary, ani na błędy w ustaleniach faktycznych.

Zgodnie z  Art. 387. § 1.Kodeksu postępowania karnego wnioskować może sprawca, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności.

Zadzwoń Teraz