1 marca 2019

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy- Polska

Osobie zatrzymanej za jazdę pod wpływem alkoholu może zostać postawiony zarzut popełnienia przestępstwa albo wykroczenia (art. 178a Kodeksu karnego albo art. 87 Kodeksu wykroczeń) w zależności od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu.

Stan po spożyciu alkoholu

Stan po spożyciu alkoholu (wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi  do:

1) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178 a Kodeksu karnego) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W konsekwencji należy podać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zgodnym z prawem jest prowadzenie pojazdu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi poniżej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu  wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe
Zadzwoń Teraz