27 marca 2019

Kary dla pijanych kierowców 2019

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu trafię do więzienia?

Rok 2019 nie przyniósł żadnego złagodzenia kar za jazdę po alkoholu, będą one nadal tak samo surowe jak w poprzednich latach. Jazda pod wpływem to jedno z poważniejszych przestępstw popełnianych na polskich drogach niezależnie od tego, czy kierujący podczas jazdy złamał jakieś przepisy, czy jechał zgodnie z przepisami. Sam fakt prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ponadto w przypadku jazdy po alkoholu nie można mówić o nieumyślności czynu. Kary stosowane w takich przypadkach mają odstraszać innych kierujących przed podobnymi czynami.

Jakie kary w 2019 roku?

W przypadku rutynowej kontroli drogowej policja może zbadać kierowcę na obecność alkoholu we krwi. Zawartość od 0,2 do 0,5 promila to wykroczenie, a powyżej 0,5 to przestępstwo. Powyżej poziomu 0,2 promila policja zatrzyma prawo jazdy, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę.

Kary w polskim systemie uzależnione są od klasyfikacji czynu. Jeśli kierowca popełnił wykroczenie, to jest ono zagrożone grzywną od 50 do 5 tys. zł, aresztem od 5 do 30 dni, zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktami karnymi.

W przypadku przestępstwa sprawa obowiązkowo trafi do sądu. Sąd w takim przypadku może wymierzyć karę grzywny od 5 tys.  (uzależniona od sytuacji majątkowej ukaranego, wyrażona w stawkach dziennych), karę ograniczenia lub pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat. Prawdopodobnie sąd zastosuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Pamiętajmy także o punktach karnych. Więzienie jest karą pozbawienia wolności, w związku z czym za jazdę po alkoholu w najgorszym przypadku można trafić do więzienia, jeśli kierowca popełnił przestępstwo, czyli w jego organizmie zawartość alkoholu przekroczyła 0,5 promila. Pamiętaj, że nie ma zasady po, jakiej ilości wypitego alkoholu można wsiąść za kółko, zależy to od wielu indywidualnych czynników, dlatego nie warto ryzykować i lepiej nie wsiadać za kółko po spożyciu nawet najmniejszej ilości wypitego alkoholu.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Korzyści warunkowego umorzenia sprawy 2019 rok

Wnioskując o warunkowe umorzenie postępowania w na etapie postępowania przygotowawczego lub w postępowaniu sądowym kierowca liczy na konkretne korzyści. Oskarżony wnioskuje, ale decyzja podjęta będzie po przeanalizowaniu okoliczności.

W przypadku orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania zakaz prowadzenia pojazdów będzie krótszy niż wspomniane wyżej 3 lata, może wynosić 2 lata, 1 rok lub w ogóle odstąpić od jego wymierzenia.

Jakie są inne korzyści? W przypadku warunkowego umorzenia postępowania kierowca w świetle prawa jest osobą niekaraną. Jeżeli w wyniku warunkowego umorzenia postępowania sąd zrezygnował z zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów, to kierujący nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy (należy do niego przystąpić, jeśli zakaz przekroczył 1 rok). Są też korzyści finansowe: w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu sąd orzeka karę grzywny od 5000 złotych, a w przypadku warunkowego umorzenia postępowania grzywna może wynieść maksymalnie 5000 złotych.

Zadzwoń Teraz