8 kwietnia 2019

Spowodowanie kolizji po alkoholu

Kolizja drogowa / adwokat

Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do kolizji. Nie zawsze sam pośpiech i brak zachowania ostrożności jest jej przyczyną. Do wielu kolizji dochodzi z powodu pijanych kierowców. Kolizja jest zdarzeniem drogowym, które pociągnęło za sobą straty materialne, a osoby w niej uczestniczące doznały lekkiego uszczerbku na zdrowiu (zdarzenie drogowe bez ofiar śmiertelnych).

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest czynem zabronionym, karalnym, nawet jeśli kierowca jadąc, nie naruszył żadnych przepisów. W polskim prawie opisane są dwa czyny zabronione z samym stanem po użycia alkoholu: stan po spożyciu i stan nietrzeźwości, więcej na ten temat przeczytasz w następującym wpisie, dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy . W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem kierowcy będącego pod wpływem alkoholu jest on obciążony winą. Prokurator w zależności od okoliczności może postawić kierowcy następujące zarzuty:

  • spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym (art 86:  § 1. Kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny),
  • spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu (art 86:  § 2. Kodeksu wykroczeń: Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny),
  • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a. § 1. Kodeksu karnego: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2),
  • ponowne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (Art. 178a § 4. Kodeksu karnego: Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

 

Kary za kolizję pod wpływem alkoholu

Jak wynika z powyższych informacji, kary za kolizję pod wpływem alkoholu zależą od klasyfikacji czynu, a ta od postawionych przez prokuratora zarzutów, wahają się one od kary grzywny do kary pozbawienia wolności.

Adwokat kolizja pod wpływem alkoholu

Pomimo tego, że kolizja wydaje się nieskomplikowanym pod względem prawnym przypadkiem i wielu przypadkach policja przekonuje sprawcę, że korzystanie z pomocy adwokata jest zbędnym kosztem, wpędzaniem się w dodatkowe koszty, to warto skorzystać z pomocy specjalisty z kilku powodów.

Przede wszystkim organy ścigania będą dążyły do maksymalnie szybkiego załatwienia sprawy. Policja może przekonywać sprawcę, że zgromadzone dowody są jednoznaczne, że warto dobrowolnie poddać się karze. Dobry adwokat jest w stanie podważyć wynik przeprowadzonego badania bądź wykazać błędy policji na etapie uzupełniania dokumentacji (np. w protokole badania alkomatem). Takie błędy policji zawsze działają na korzyść sprawcy, w postępowaniu sądowym prawnik może podważyć zgromadzone dowody. Jeśli doszło do kolizji spowodowanej przez kierowcę pod wpływem alkoholu, kierowca (sprawca) jak najszybciej powinien skontaktować się z prawnikiem. Adwokat może przyjechać na miejsce zdarzenia, udzielić kierowcy porady prawnej, doradzić w sprawie składanych zeznań. Pamiętać należy, że funkcjonariusz policji obecny przy zatrzymaniu będzie też świadkiem na ewentualnej rozprawie sądowej. Należy więc odpowiadać na pytania krótko i rzeczowo, mając świadomość, że nasze odpowiedzi znajdą się w protokole.

Jeśli jesteś sprawcą kolizji pod wpływem alkoholu, to skontaktuj się z adwokatem jak najszybciej.

Nie w każdym przypadku warto wnioskować o dobrowolne poddanie się karze. Adwokat reprezentując swojego Klienta, sporządza pisma procesowe, reprezentuje go przez sądem.

Zadzwoń Teraz