11 marca 2019

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Jazda po alkoholu jest czynem karalnym. Często słyszymy nie tylko o pijanych kierowcach, ale też o sytuacjach, w których kierowcy pod wpływem alkoholu doprowadzają do wypadków komunikacyjnych. Kary za wypadek pod wpływem alkoholu są bardzo dotkliwe.

Wykroczenie czy przestępstwo?

Sama jazda samochodem pod wpływem alkoholu (nawet bez spowodowania kolizji lub wypadku) może być wykroczeniem lub przestępstwem. W polskim prawie określono dwa stany związane z prowadzeniem na tzw. podwójnym gazie. Poniżej znajduje się link do wpisu omawiającego szczegółowo to zagadnienie.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy

Spowodowanie wypadku

Jeśli kierujący doprowadził do kolizji to czyn taki jest traktowany jako wykroczenie, odpowiednie przepisy znajdują się w Kodeksie wykroczeń ( Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny). Za ten sam czyn, jednak spowodowany pod wpływem alkoholu grożą zupełnie inne sankcje (§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny). Ponadto nie tylko artykuł z Kodeksu wykroczeń ma tu zastosowanie, ale także Art. 178a. § 1.Kodeksu karnego (Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Czyn jest zarówno wykroczeniem, jak i przestępstwem, sąd orzeka karę za wykroczenie i przestępstwo. Nie można sumować kar, w związku z czym wykonuje się jedną z przewidzianych kar, surowszą karę. Przytoczone artykuły nic nie mówią na temat ofiar wypadku pod wpływem alkoholu.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Kara za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu.

W przypadku wypadku pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego ze skutkiem śmiertelnym zastosowanie mają dwa artykuły: art 177 § 2. i Art. 178. § 1. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8- przepis ten dotyczy ogólnie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W przypadku pijanego kierowcy do przytoczonego fragmentu nawiązuje także kolejny artykuł: Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. W praktyce oznacza to, karę od 2 do 12 lat więzienia.

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

W przypadku skazania sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody, mówi o tym art. 46 Kodeksu karnego. Szkodę można traktować jako szkodę materialną i niematerialną. Jeśli sprawca był w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego (a w przypadku jego śmierci na rzecz osoby najbliższej lub kilku najbliższych osób). Nawiązka jest środkiem karnym stosowanym obok kary głównej (na przykład karą jest kara więzienia, a oprócz tego sąd orzeka jako środek karny nawiązkę).

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Poszkodowany lub osoba bliska (upoważniona do tego osoba, np. współmałżonek) ma prawo złożyć do sądu wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przez nietrzeźwego kierowcę. Taki wniosek może być rozpatrywany na rozprawie karnej. Zostanie on uwzględniony w przypadku stwierdzenia winy kierującego i orzeczenia wyroku. Jest także możliwość dochodzenia swoich praw na oddzielnej rozprawie cywilnej. Sąd może nakazać wypłacenie odszkodowania, zwrócić koszty leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego itp. W przypadku odszkodowań ofiarom wypadków komunikacyjnych są one zazwyczaj wypłacane z ubezpieczenia OC samochodu. W przypadku ofiary pijanego kierowcy firma ubezpieczeniowa może wypłacić ofierze odszkodowanie, po czym zwrócić się do kierowcy o zwrot wypłaconej kwoty.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Wypadek pod wpływem alkoholu jest sytuacją bardzo złożoną, przewidziane kary i środki karne są bardzo dotkliwe. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, żeby ustalić odpowiednią linię obrony. Doświadczony obrońca jest w stanie doprowadzić do zasądzenia łagodniejszej kary.
Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

Zadzwoń Teraz