20 marca 2019

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi.

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi.

Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu zagraża życiu nie tylko samemu kierowcy, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Większość kierujących przyłapanych na jeździe po alkoholu to kierowcy, którzy spożywali alkohol dzień wcześniej. Jednak wielu kierujących wsiada za kółko po alkoholu mimo wcześniejszego skazania za taki sam czyn. Jak prawo traktuje pijanych kierowców skazanych po raz pierwszy, a jak recydywistów?

Przestępstwo jazdy po alkoholu po raz pierwszy

Kierowca, który po raz pierwszy popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości  zgodnie z art.178a par. 1 k.k. może być ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2  z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Kolejne zatrzymanie za jazdę po alkoholu

Sąd wymierzając karę, przyjmuje, że kara ma mieć charakter sprawiedliwościowy i  odstraszający. Ukarany kierujący, nie powinien wrócić na drogę przestępstwa, a inni kierujący powinni mieć świadomość nieuchronności kary.

Jeśli jednak dojdzie to sytuacji, gdy kierowca ponownie jest przyłapany na tym samym czynie zabronionym (jazda po alkoholu), to uznaje się, że zastosowane kary i środki karne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, w związku z czym organy ścigania i sąd będą dążyły do surowszego ukarania sprawcy. W takim przypadku recydywista nie ma wielkich szans na warunkowe umorzenie sprawy (co jest możliwe przy pierwszym skazaniu za jazdę po alkoholu), co dla większości kierujących oznacza karę bezwzględnego więzienia.  

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla kierujących recydywistów

W przypadku kierujących, którzy ponownie wsiedli na kółko na tzw. podwójnym gazie i doprowadzili do wypadku, ma też zastosowanie artykuł 42 § 3 Kodeksu karnego: Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zmiana klasyfikacji czynu w trakcie postępowania

Wobec kierowcy recydywisty stosowane są surowsze kary i środki karne. Jeśli jednak w trakcie postępowania doszło do zatarcia wcześniejszego przestępstwa, to zmieni się klasyfikacja czynu i zmianie ulegną zarzuty. Kierowca po okresie zatarcia przestępstwa traktowany jest jak osoba, która nigdy go nie popełniła, w związku z czym nie można go traktować jak recydywisty, bo już nim nie jest.

Zadzwoń Teraz