Jazda po alkoholu w Niemczech

Jazda po alkoholu w Niemczech jakie kary mogą nam grozić? Polskie przepisy odnoszące się do kierowców, którzy dopuszczają się jazdy „na podwójnym gazie” uważa się za wyjątkowo restrykcyjne. Nie oznacza to jednak, iż w innych państwach UE kierowcy (w tym Polacy) mogą czuć się bezkarnie. Jak więc będą wyglądać procedury, gdy zostanie nam zatrzymane prawo jazdy w Niemczech za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu na terenie Niemiec

Niemieckie przepisy oczywiście różnią się od regulacji polskich. Jazda po alkoholu w Niemczech jest surowo karana. Warto zacząć od tego, kto podczas kontroli drogowej w Niemczech musi być całkowicie trzeźwy (tj. wynik pomiaru ich trzeźwości musi wykazać 0,0 promila). Dotyczy to: kierowców „początkujących”,  czyli posiadających prawo jazdy przez okres krótszy niż 2 lata, a także takich, którzy nie ukończyli 21 roku życia oraz kierowców zawodowych. Oznacza to, że w ich organizmie nie mogą znajdować się nawet śladowe ilości alkoholu. Jak sytuacja kształtuje się w oderwaniu od tych wyjątków? W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o ruchu drogowym – popełnia wykroczenie ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu drogowym, mając w wydychanym powietrzu zawartość alkoholu 0,25 mg/l lub więcej bądź stężenie alkoholu we krwi 0,5 promila lub więcej. Za taki czyn możemy zostać ukarani grzywną. Natomiast, jako przestępstwo zostanie zakwalifikowane kierowanie pojazdem, jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wyniesie minimum 1,1 promila. Paragraf 316 niemieckiego Kodeksu karnego stanowi o sytuacji, w której dochodzi do prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym przez osobę, mimo iż nie jest ona w stanie bezpiecznie prowadzić takiego pojazdu ze względu na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku lub karą grzywny. Jak więc widać przepis nie podaje bezpośrednio przytoczonej granicy 1,1 promila – bowiem to orzecznictwo przyjęło taką właśnie wartość (uznaje się, że to po jej osiągnięciu lub przekroczeniu mamy do czynienia z bezwzględną niezdolnością do kierowania pojazdami).

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zabrane prawo jazdy w Niemczech

Oczywiście, jeżeli dana osoba posiada prawo jazdy wydane w jednym z państw Unii Europejskiej (czyli np. w Polsce), może z niego korzystać na terenie całej UE (czyli np. w Niemczech). Zawsze należy jednak pamiętać o sprawdzeniu jego ważności. Oprócz wyżej wymienionych kar za prowadzenie pojazdów na podwójnym gazie, u naszych zachodnich sąsiadów może zostać orzeczony również zakaz prowadzenia pojazdów. Co najważniejsze, jeżeli taki zakaz zostanie wobec danej osoby (np. Polaka) orzeczony – będzie on obowiązywał tylko i wyłącznie tam (a więc na terenie Niemiec). Co jednak dzieje się z zabranym prawem jazdy po alkoholu w Niemczech? Dokument taki zostanie odesłany do naszego kraju, a dokładnie do organu, który go wydał. Jeżeli wobec takiej osoby zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów – na odesłanym dokumencie prawa jazdy umieszczona będzie naklejka ze stosowną adnotacją (na jaki czas zakaz został wydany), przesłany zostanie także wyrok sądu.

Jeżeli jakaś kwestia odnośnie przedstawionego tutaj tematu budzi Państwa wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomoc adwokata w tym zakresie może okazać się niezwykle przydatna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz