Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest prewencyjnym środkiem karnym opisanym w Kodeksie karnym (art. 39, 42). Często sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest mylony z innym pojęciem prawnym, a mianowicie decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest formą ukarania kierowcy, żeby go orzec, musi odbyć się rozprawa karna, a więc także  wcześniejsze postępowanie prowadzone przez policję lub prokuraturę. Natomiast cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest odebraniem praw, które wcześniej przysługiwały kierowcy, ma formę decyzji administracyjnej i może być zastosowana, jeśli zaistniały przesłanki ku temu. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest jedną z przesłanek do cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu drogowego przed zagrażającymi zdrowiu zachowaniami kierowcy, ma też wpłynąć na zachowanie ukaranego kierowcy w przyszłości.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany na rozprawie sądowej, często obok kary głównej. W pewnych sytuacjach jest on orzekany obligatoryjnie, a w niektórych fakultatywnie. Jest on wydawany na określony czas i co ważne czas ten liczony jest od momentu zwrotu dokumentów przez skazanego. Najpierw sąd orzeka karę i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w orzeczeniu sądowym jest określony termin oddania dokumentu. Po uprawomocnieniu wyroku kierowca zwracając dokument, może zacząć odliczać czas trwania zakazu.

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w toku postępowania sądowego, to okres ten wlicza się już do wymierzonego później okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów- na jakie kategorie?

Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony nie tylko na kategorie pojazdu, na którym kierowca popełnił wykroczenie, ale także na inne kategorie.

W przypadku zawodowych kierowców, którzy popełnili wykroczenie samochodem osobowym, sądy często wydają zakaz prowadzenia pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Jest to kwestia uznaniowa i sądy podejmując taką decyzję, kierują się okolicznościami zdarzenia. Zakaz wydany przez sąd musi zawierać informacje, jakich kategorii on dotyczy.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Fakultatywny przypadek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Fakultatywny przypadek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest opisany w art. 42 § 1 Kodeksu karnego:

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Natomiast przypadki, w których sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów obowiązkowo to:

-prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego,

-nieudzielenie przez kierowcę pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego, w którym pojazd prowadzony przez tego kierowcę brał udział w tym wypadku.

Art. 42 § 3 i 4 Kodeksu karnego stanowi o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów: Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. § 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Zakaz prowadzenia pojazdów – adwokat

Skontaktuj się z adwokatem nawet w przypadku, w którym sąd już wydał wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów. Pamiętaj, że prawnik może doradzić klientowi korzystne rozwiązanie prawne, np. skorzystanie z tzw. alkolocka i skrócenie tym samym okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz