Stłuczka kolizja samochodu z leasingu – konsekwencje prawne

Leasing jest wśród przedsiębiorców obecnie bardzo popularną formą korzystania z samochodów. Kwestie leasingu uregulowane są w Kodeksie cywilnym. Kodeks przewiduje obowiązek podpisania pisemnej umowy, w umowie takiej zawarte są prawa i obowiązki podpisujących umowę. Różne firmy leasingowe stosują w umowach podobne rozwiązania prawne. Leasing jest formą użyczenia przez firmę leasingową auta korzystającemu, korzystający jest zobowiązany do płacenia rat leasingowych. 

Kto ponosi koszty stłuczki auta w leasingu?

Korzystający ma prawo użytkować samochód i pobierać z tego pożytki, jednak właścicielem auta zgodnie z prawem jest firma leasingowa. Mimo że korzystający z samochodu nie jest jego właścicielem, to nie zwalnia go to z obowiązku ponoszenia kosztów naprawy w przypadku ewentualnej stłuczki lub kolizji. 

Leasingodawca nie odpowiada przed korzystającym za wady przedmiotu (auta), chyba że wady powstały z winy firmy leasingowej. Oznacza to, że w przypadku kolizji odpowiedzialność finansową ponieść musi korzystający z samochodu 

Co robić w przypadku stłuczki samochodem z leasingu.

W przypadku stłuczki i uszkodzenia samochodu z leasingu procedury postępowania są podobne jak w przypadku własnego auta. Jednak to nie korzystający a firma leasingowa (właściciel) decyduje o sposobie likwidacji szkody z ubezpieczenia. Bardzo przydatny jest pełny pakiet ubezpieczenia, opłacony jest on przez firmę leasingową, a koszty przenoszone są na korzystającego (poprzez odpowiednie zapisy w umowie leasingowej). Użytkujący zgłasza samodzielnie szkodę do ubezpieczyciela, ten skontaktuje się z firmą leasingową w celu ustalenia sposobu likwidacji szkody. Odszkodowanie może być wypłacone na konto użytkującego lub firmy leasingowej- w zależności od postanowień umowy leasingowej. W razie wątpliwości firma ubezpieczeniowa będzie prosiła o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Z fragmentu tego wynika, że korzystający z auta powinien znać zapisy umowy i postępować zgodnie z ustaleniami, na jakie się zgodził, podpisując umowę. Oczywiście jeśli zachodzi konieczność wzywania policji należy to zrobić, często użytkujący wzywają policję sądząc, że protokół policyjny z miejsca zdarzenia będzie przydatny przy likwidacji szkody. Przy stłuczce autem leasingowanym nie ma konieczności wzywania policji. Jeśli strony zdarzenia drogowego decydują się naprawiać szkody bez udziału firmy ubezpieczeniowej, to korzystający z auta i tak powinien poinformować firmę leasingową. 

Pomoc prawna dla kierowców
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Szkoda całkowita stłuczka autem z leasingu.

W przypadku zwykłej kolizji użytkujący auto jest chroniony przed ponoszeniem dodatkowych kosztów przez ubezpieczenia. Przy szkodzie całkowitej wygasa umowa leasingowa, jednak korzystający może być obciążony dodatkowymi, wysokimi kosztami. Leasingodawca może oczekiwać od użytkownika spłaty pozostałych rat, gdyż kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczenia nie pokryją w całości wartości auta. Zabezpieczeniem może być mało znane ubezpieczenie GAP- ubezpieczenie wartości pojazdu. 

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do wnikliwej lektury umowy leasingowej i porównania warunków z ofertą konkurencji, a w razie problemów do kontaktu z naszą kancelarią. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz