Warunkowe umorzenie postępowania – jazda po alkoholu

W przypadku zatrzymania kierowcy w związku z naruszeniem art. 178a k.k (prowadzenie pod wpływem alkoholu) policja najczęściej proponuje przyznanie się do winy, argumentując to silnymi i niepodważalnymi argumentami (wynik badania alkomatem). Dobrowolne poddanie się karze jest też najczęstszym sposobem skazania kierowcy (wyrok bez rozprawy sądowej). Nie zawsze jednak dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem (więcej na ten temat przeczytasz tu, dobrowolnego poddania się karze).

W jakich okolicznościach można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania?

Jeśli zdecydujesz się na ubieganie o warunkowe umorzenie postępowania, musisz złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Sąd podejmując decyzję, bierze pod uwagę różne czynniki. Osoba ubiegająca się o warunkowe umorzenie postępowania ma szanse, jeśli dotychczas nie była karana za przestępstwa umyślne, stężenie alkoholu w organizmie było niewielkie i sytuacja osobista i dotychczasowe postępowanie pozwalają sądzić, że dany czyn był jednorazowy i że kierowca będzie przestrzegał porządku prawnego. Istotne mogą być także okoliczności, które będą przemawiać za niską szkodliwością społeczną czynu, np. jazda po osiedlowej drodze, nieprzewożenie w stanie nietrzeźwości osób trzecich.

Jakie są korzyści z warunkowego umorzenia postępowania?

Osoba, wobec której sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania, jest przede wszystkim w świetle prawa osobą niekaraną. Kierowca taki nie figuruje w rejestrze osób skazanych, w związku z czym nie komplikuje się jego sytuacja osobista i zawodowa. Wniosek taki powinny złożyć osoby, dla których wyrok oznaczałby koniec ich kariery zawodowej, konieczność przekwalifikowania itd. Ponadto, jeśli sąd zastosuje warunkowe umorzenie postępowania, może też odstąpić od wymierzenia kierowcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec krótszy czas zakazu prowadzenia pojazdów (krótszy niż w przypadku dobrowolnego poddania się karze). Przypominamy, że jeśli zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku to kierowca musi ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Sąd także przy warunkowym umorzeniu postępowania może orzec niższe świadczenie pieniężne niż 5 tysięcy złotych (świadczenie w takiej kwocie lub wyższe jest obligatoryjnie stosowane wobec kierowców skazanych za jazdę po alkoholu).

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 502 408 488


Zadzwoń Dane kontaktowe

Na jakim etapie postępowania można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek taki należy złożyć na etapie postępowania przygotowawczego, najlepiej w formie pisemnej. Na etapie przygotowawczym prokuratura rozpatruje taki wniosek, najczęściej jednak odrzucając go. Nie odbiera to jednak kierowcy możliwości dalszego ubiegania się o umorzenie postępowania. Prokuratura po odrzuceniu pierwszego wniosku kierowcy kieruje do sądu akt oskarżenia. Kiedy kierowca otrzyma informację z prokuratury, że akt oskarżenia został skierowany do sądu, powinien wtedy skierować do sądu ponowny wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Podsumowując: wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć w postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym.

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Do wniosku warto dołączyć dokumenty poświadczające dotychczasową dobrą postawę społeczną kierowcy (np. zaświadczenie o byciu wolontariuszem w organizacji pożytku publicznego) lub świadczące o tym, że dobrze rokuje on na przyszłość (zaświadczenie z uczelni). Przedłożone sądowi dokumenty powinny przedstawiać kierowcę wnioskującego o warunkowe umorzenie postępowania jako dobrego obywatela, przestrzegającego prawa, któremu jednorazowo zdarzyło się popełnić czyn niedozwolony.

Dobrowolne poddanie się karze a warunkowe umorzenie postępowania

Organy ścigania dążą do jak najszybszego „załatwienia” sprawy. Dobrowolne poddanie się karze jest przedstawiane jako najkorzystniejsze zakończenie sprawy jazdy po alkoholu. Często kierowcy pod wpływem sugestii i namów funkcjonariuszy decydują się dobrowolnie poddać się karze, po czym po przeanalizowaniu swojej decyzji zaczynają jej żałować. Warto wiedzieć, że można cofnąć złożony już wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania.

Warto przeczytać:

Jazda po alkoholu oraz artykuł 178a kk – informacje ogólne

Kary dla pijanych kierowców 2019

Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz